KRYTERIA INWESTYCYJNE

Poszukujemy stabilnego przedsiębiorstwa działającego na terenie Polski, które cechuje się:

wyraźną przewagą konkurencyjną

zdywersyfikowaną bazą klientów

wysokim udziałem przychodów powtarzalnych

zrealizowanym EBITDA (zyskiem operacyjnym powiększonym o amortyzację) między PLN 3 mln a PLN 16 mln

marżą EBITDA na poziomie co najmniej 10%

Image by Christopher Rusev